1994 startades J.A Shipping AB i Västerås av Jerker Ahlsén, med fokus på fartygsklarering och dörr-till-dörr transportering av lokala industriföretags gods. Jerker fann tidigt en utmaning i att möta aktörerna kring Mälardalens behov av transporter, och lade vikt i att lära känna både logistikbehoven och produkterna som skulle fraktas. Genom personlig kontakt med kunden och ett högt engagemang gentemot deras verksamhet kunde unika och personliga lösningar hittas, och godset kunde ta sig till slutdestinationer över hela världen.

2012 bytte företaget namn till Thor Shipping & Transport AB, men fortsatte på samma bana som Jerker startat 18 år tidigare. Den familjära andan som funnits i företaget sedan början var fortfarande kvar, och när organisationen fortsatte växa blev det vad som genomsyrade det dagliga arbetet.

2014 startade Thor Shipping sitt dotterbolag och rederi SUN Line. Med tre fartyg i linjetrafik var det nu möjligt att skeppa gods på vår egen linje mellan Västerås och Hull, England, vilket också ledde till startandet av stuveri- och speditionsföretaget Thor Shipping & Transport UK Ltd. Transporterna blev fler och längre, och företaget fortsatte att utvecklas.

2017 Thor Shipping förvärvar Navilog Transport AB.

2018 kommer Accent Equity in som ny tillväxtparter och Thor Shipping förvärvar Askala Shipping.

2020 Thor Shipping förvärvar Svecon Freight AB, Svecon Freight AB grundades i maj 1990 av Bertil Berglind tillsammans med 2 andra företag, Conmel Group AB (Göteborg) och Scandinavian Sealift AB (Örebro). Bolaget startade med avsikten att introducera containern som ett transportalternativ till fraktioner längs norra Sverige. År 2000 blir Svecon ensam ägare till Svecon Freight AB och satsar även på att uteveckla företaget inom områdena spedition, skeppsagentur och investera i egna lager i Gävle hamn för att bli en komplett tjänsteleverantör.

År 2013 tar Daniel Berglind över rodret för verksamheten.

2022 Thor Shipping & Transport och Svecon Freight byter namn till ThorSvecon Group AB (TSG).

2023 TSG Forwarding förvärvar J&S Transport & Spedition AB i Västerås.

Idag har organisationen med dotterbolag över 70 anställda och fortsätter att växa. Fler dotterbolag har tillkommit och verksamheten ökar stadigt i storlek. TSG kan numera erbjuda globala logistiklösningar till sina kunder, men har fortfarande samma familjära anda och känsla som Bertil Berglind implementerade 1990 och Jerker Ahlsén implementerade 1994.